องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายรองนายก อบต.โพนทอง ออกให้กำลังใจผู้นำ ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20