องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]35
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 (ตามแบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]34
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 [ 15 ต.ค. 2562 ]34
4 ผลสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 60 .pdf [ 8 ส.ค. 2560 ]158
5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ( ตุลาคม-มีนาคม 2559 ) [ 13 ก.ค. 2560 ]40
6 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ( เมษายน-มิถุนายน 2559) [ 13 ก.ค. 2560 ]40
7 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ( กรกฎาคม-กันยายน 2559) [ 13 ก.ค. 2560 ]40
8 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 (ตามแบบ สขร.1) [ 30 พ.ย. 542 ]42