องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 6]
 
  มอบแว่นกันแดด และแว่นสายตา[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 5]
 
  ออกสำรวจปริมาณน้ำในห้วยลำปะทาว[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 5]
 
  ติดตั้งตะแกงท่อระบายน้ำ[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 2]
 
  ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 4]
 
  ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นตามบริบทชุมชนล...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 2]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมจากโรงหนังเมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ [วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 5]
 
  ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 2]
 
  ปรับทางสัญจรไปถนนบริเวณลำห้วยดินแดง[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 2]
 
  ขยะทองคุ้มครองชีวิต [วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการตรวจคัดกรองทางการมองเห็นของเด็กช่วงอายุ 3-1...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 3]
 
  ติดตั้งตู้ใส่ถังดับเพลิงและถังดับเพลิง [วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 3]
 
  ติดตั้งรางระบายน้ำ[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 4]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง [วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 3]
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 3]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 2]
 
  กิจกรรมประเพณีเดือนสิบ แห่ผีสุ่ม[วันที่ 2023-09-09][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการอบรมดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-09-09][ผู้อ่าน 5]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 4]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53