องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 4]
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ทั้ง 12 หมู่บ้าน [วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 2]
 
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 2]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 7]
 
  บริษัทพรชัยเคมีภัณฑ์การเกษตร มอบชุดที่นอน [วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 22]
 
  มอบเกลือไอโอดีน[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 11]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 9]
 
  ตลาดนัดหนองใหญ่[วันที่ 2023-01-28][ผู้อ่าน 9]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2023-01-28][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำนาต้นแบบในการผลิตเม...[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 8]
 
  ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 11]
 
  ออกจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 9]