องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2022-10-29][ผู้อ่าน 30]
 
  ซ่อมแซมถนนขาด[วันที่ 2022-10-29][ผู้อ่าน 33]
 
  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายผู้ประสบภัย[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 66]
 
   รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 44]
 
  สำรวจลำห้วยดินแดง หมู่ที่ 12 [วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนธนาคารขยะในชุมชน[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 46]
 
  ออกจ่ายน้ำประปา[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 51]
 
  ซ่อมแซมถนนขาด[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 45]
 
  ซักซ้อมแผนป้องกันเผชิญเหตุร้าย[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ [วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้นำจิตอาสา ภายใต้โครงการหนองใ...[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 47]
 
  ซ่อมแซมถนนขาด[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 38]