องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
แผนงานป้องกันทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]42
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตในรอบ 6 เดือน [ 3 พ.ค. 2564 ]36
3 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]37
4 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]30
5 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]58
6 รายงานผลการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]41
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]110
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]36
9 ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผน [ 1 เม.ย. 2564 ]37
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]22
 
หน้า 1|2|3