องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัก...[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 75]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง ร่วมกั...[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 5]
 
  ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพ...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 86]
 
  ทำความสะอาดถนนบริเวณ หมู่ 7 บ้านโพนทอง[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 81]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด ถนนเส้นบ้านหนองหญ้ารังกา-บ้านห้...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 79]
 
  ติดตั้งถังดักจับไขมัน[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 75]
 
  ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 92]
 
   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pl...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 110]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด บริเวรวัดทุ่งสว่าง บ้านโพนทอง[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 84]
 
  ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ยากจนและด้อยโอกาส[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 81]
 
   แก้ไขปัญหาถนนชำรุด บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 88]
 
  ลงพื้นที่ดูการบริหารราชการป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 100]
 
   แก้ไขปัญหาถนนชำรุด และปรับภูมิทัศน์บริเวรวัดเพรชพ...[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 90]
 
  ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 82]
 
  ตลาดนัดชุมชนหนองใหญ่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-08-27][ผู้อ่าน 130]
 
  ปรับทางสัญจรไปฝายน้ำล้น[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 92]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด หมู่ 3 หมู่ 11 บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 86]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 1]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26หน้า 27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53