องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  วมเสวนาการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 45]
 
  ออกจ่ายน้ำประปา[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 42]
 
   รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 51]
 
  ตลาดนัดหนองใหญ่โมเดล[วันที่ 2022-10-29][ผู้อ่าน 76]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2022-10-29][ผู้อ่าน 47]
 
  ซ่อมแซมถนนขาด[วันที่ 2022-10-29][ผู้อ่าน 50]
 
  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายผู้ประสบภัย[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 81]
 
   รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 60]
 
  สำรวจลำห้วยดินแดง หมู่ที่ 12 [วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนธนาคารขยะในชุมชน[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 63]
 
  ออกจ่ายน้ำประปา[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 67]
 
  ซ่อมแซมถนนขาด[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 63]