องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ทีมงานกองช่างเร่งดำเนินการซ่อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ[วันที่ 2017-05-31][ผู้อ่าน 426]
 
  ทีมงานกองช่างลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ[วันที่ 2017-05-31][ผู้อ่าน 464]
 
  อบต.โพนทองดำเนินการแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2017-05-30][ผู้อ่าน 418]
 
  นายก อบต.โพนทอง เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพนายบรรจบ สา...[วันที่ 2017-05-30][ผู้อ่าน 637]
 
  ทีมงานกองช่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ[วันที่ 2017-05-30][ผู้อ่าน 412]
 
  อบต.โพนทองต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงานการเรียนรู้การผ...[วันที่ 2017-05-27][ผู้อ่าน 529]
 
  ร่วมงานถวายภัตตาหารเช้าวัดโนนม่วง อ.เมืองชัยภูมิ[วันที่ 2017-05-25][ผู้อ่าน 900]
 
  เรียนรู้เชิงปฏิบัติการการทำดอกไม้จันทน์แบบดอกกระเจ...[วันที่ 2017-05-25][ผู้อ่าน 477]
 
  ร่วมเป็นเกียรติการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตสินค้...[วันที่ 2017-05-24][ผู้อ่าน 628]
 
  พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพนทอง ประจำปี 2560[วันที่ 2017-05-21][ผู้อ่าน 548]
 
  คณะครูนำวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์สิ่งของใช้ประโยชน์ตาม...[วันที่ 2017-05-19][ผู้อ่าน 474]
 
  ร่วมงานประเพณีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ปู่ตาขุนทอ...[วันที่ 2017-05-17][ผู้อ่าน 446]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51หน้า 52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66