องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามั...[วันที่ 2017-04-28][ผู้อ่าน 551]
 
  กองคลัง ออกให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมอื่...[วันที่ 2017-04-27][ผู้อ่าน 526]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโพนทอง จัดโครงการ...[วันที่ 2017-04-27][ผู้อ่าน 523]
 
  ซ้อมรำแห่บายศรี งานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญา...[วันที่ 2017-04-27][ผู้อ่าน 544]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจัดประชุมคณะกรรมการติดต...[วันที่ 2017-04-26][ผู้อ่าน 511]
 
  อบต.โพนทอง ออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี[วันที่ 2017-04-26][ผู้อ่าน 696]
 
  ศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่นิ...[วันที่ 2017-04-24][ผู้อ่าน 689]
 
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภู...[วันที่ 2017-04-24][ผู้อ่าน 324]
 
  สภาวัฒนธรรมตำบลโพนทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนท...[วันที่ 2017-04-22][ผู้อ่าน 567]
 
  ทีมงานกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าพลังง...[วันที่ 2017-04-21][ผู้อ่าน 484]
 
  กองการศึกษา อบต.โพนทอง จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื...[วันที่ 2017-04-14][ผู้อ่าน 535]
 
  อบต.โพนทอง จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนตำบลโ...[วันที่ 2017-04-13][ผู้อ่าน 655]
 
  อบต.โพนทอง จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสร้าง...[วันที่ 2017-04-12][ผู้อ่าน 544]
 
  อบต.โพนทองรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุตำบลโพนทอง ประจำ...[วันที่ 2017-04-12][ผู้อ่าน 498]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับ...[วันที่ 2017-04-10][ผู้อ่าน 784]
 
  อบต.โพนทอง นำชาวบ้านกว่า 400 คน เข้ากราบสักการะพระ...[วันที่ 2017-04-05][ผู้อ่าน 258]
 
  การออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้...[วันที่ 2017-04-04][ผู้อ่าน 503]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้นักเรียนที่ส...[วันที่ 2017-03-31][ผู้อ่าน 517]
 
  การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ตามโครงการวางและจัด...[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 617]
 
  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ก...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 564]