องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  กิจกรรมโครงการปลูกป่า หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื...[วันที่ 2016-08-10][ผู้อ่าน 594]
 
  โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.โพนทอง ประจำปี 2559[วันที่ 2016-08-03][ผู้อ่าน 578]
 
  โครงการประชุมประชาคมพิจารณากำหนดพื้นที่ขุดเจาะบ่อบ...[วันที่ 2016-08-01][ผู้อ่าน 494]
 
  โครงการอบรมเยาวชน[วันที่ 2016-07-30][ผู้อ่าน 666]
 
  โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูข้าว[วันที่ 2016-07-22][ผู้อ่าน 495]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในพื้นที่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2016-07-19][ผู้อ่าน 520]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การทำไม้กวาดทางมะ...[วันที่ 2016-06-29][ผู้อ่าน 1385]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ และ กิจกรรม รั...[วันที่ 2016-06-08][ผู้อ่าน 689]
 
  โครงการสร้างความรักความสามัคคีชุมชนปกป้อง สถาบันชา...[วันที่ 2016-05-31][ผู้อ่าน 875]
 
  รับการตรวจการบริหารจัดการขยะจากผู้ตรวจราชการสำนักน...[วันที่ 2016-05-26][ผู้อ่าน 596]
 
  ประเพณีบุญเดือนหกถวายบายศรีเจ้าพ่อพญาแล[วันที่ 2016-05-11][ผู้อ่าน 544]
 
  โครงการแข่งกีฬาประเพณีสร้างความสามัคคีในชุมชนต้านย...[วันที่ 2016-04-11][ผู้อ่าน 526]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56หน้า 57|58|59