องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  อบต.โพนทอง ออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี[วันที่ 2016-12-07][ผู้อ่าน 854]
 
  ทีมงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจใ...[วันที่ 2016-12-06][ผู้อ่าน 501]
 
  อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ปรับเกรดพื้นท...[วันที่ 2016-12-06][ผู้อ่าน 579]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมกิจกรรมรวมพลังความจงรักภักดี ถวายพร...[วันที่ 2016-12-05][ผู้อ่าน 510]
 
  อบต.โพนทอง รวมพลังความภักดี ถวายพระบาทสมเด็จพระปรม...[วันที่ 2016-12-02][ผู้อ่าน 500]
 
  การออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้...[วันที่ 2016-12-02][ผู้อ่าน 553]
 
  อบต.โพนทอง ออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เริ...[วันที่ 2016-11-30][ผู้อ่าน 684]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัย...[วันที่ 2016-11-29][ผู้อ่าน 520]
 
  การอำนวยความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่า...[วันที่ 2016-11-29][ผู้อ่าน 516]
 
  ทีมงานช่างไฟฟ้า ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมไฟแสงสว่าง[วันที่ 2016-11-29][ผู้อ่าน 570]
 
  การลงพื้นที่สำรวจ และซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับความเส...[วันที่ 2016-11-28][ผู้อ่าน 478]
 
  นำเครื่องจักรลงพื้นที่เปิดทางน้ำสาธารณะ และปรับเกร...[วันที่ 2016-11-28][ผู้อ่าน 555]