องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  อบต.โพนทอง รับทราบรายงานผลการสำรวจน้ำในแหล่งน้ำลำห...[วันที่ 2017-06-14][ผู้อ่าน 621]
 
  อบต.โพนทอง สร้างเรือนเพาะชำสำหรับเพาะต้นกล้าดาวเรื...[วันที่ 2017-06-13][ผู้อ่าน 606]
 
  ประชุมคณะทำงาน 3R ตามโครงการคัดแยกขยะต้นทาง "จังหว...[วันที่ 2017-06-13][ผู้อ่าน 561]
 
  ลงพื้นที่พบปะและร่วมประชุมกรรมการระดับชุมชน บริหาร...[วันที่ 2017-06-13][ผู้อ่าน 593]
 
  ออกปฏิบัติหน้าที่จับงูสิงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ[วันที่ 2017-06-12][ผู้อ่าน 566]
 
  รับสมัครโครงการงานศพปลอดเหล้า จำนวน 2 ราย[วันที่ 2017-06-10][ผู้อ่าน 654]
 
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลโพนทอง[วันที่ 2017-06-10][ผู้อ่าน 625]
 
  มอบเงินสนับสนุนตามโครงการงานศพปลอดเหล้า รายนางแสงอ...[วันที่ 2017-06-09][ผู้อ่าน 483]
 
  ร่วมงานแถลงข่าว เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ที่...[วันที่ 2017-06-09][ผู้อ่าน 514]
 
  ทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงถนนตามคำขอรับบริก...[วันที่ 2017-06-08][ผู้อ่าน 485]
 
  รับสมัครงานศพปลอดเหล้ารายนางแสงอรุณ เจริญชัย[วันที่ 2017-06-08][ผู้อ่าน 474]
 
  อบต.โพนทอง ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพฯ และประชาคมการบ...[วันที่ 2017-06-07][ผู้อ่าน 490]