องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [วันที่ 2023-01-07][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 50]
 
  ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 39]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 48]
 
  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2566[วันที่ 2023-01-01][ผู้อ่าน 48]
 
  ตลาดหนองใหญ่[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 71]
 
  มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนบ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 90]
 
  เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 57]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-12-30][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดิน (ป...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 81]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 59]
 
  จ่ายน้ำประปาในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน [วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 50]
 
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 57]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 79]
 
  ร่วมประชุมประเดือนธันวาคมของ อสม. [วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 41]
 
  ร่วมมอบทุนการศึกษา[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 45]
 
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อบต.โพนทอง [วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 39]
 
  ปรับภูมิทัศน์ บริเวรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา[วันที่ 2022-12-25][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลโพน[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 43]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31หน้า 32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66