องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  กิจกรรมแข่งขันเอ็นดูโร่ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 [วันที่ 2023-01-15][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 41]
 
  ประชุมเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดชัยภูมิ[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 44]
 
  ของบริจาคเนื่องในวันเด็ก[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 44]
 
  ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลและพิธีถวายช้า...[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 159]
 
  ประชุมวางแผน ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก และงานแข่ง...[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 45]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 46]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-01-11][ผู้อ่าน 43]
 
  ประชุมคณะกรรมการศุนย์ช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 45]
 
  เยี่ยมและติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ ของน...[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 47]
 
  กองทุนธนาคารขยะ ขยะทองคุ้มครองชีวิต (พนักงาน อบต.)[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุ[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 37]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [วันที่ 2023-01-07][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 46]
 
  ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 35]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 39]
 
  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2566[วันที่ 2023-01-01][ผู้อ่าน 45]
 
  ตลาดหนองใหญ่[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 67]
 
  มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนบ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 86]
 
  เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 53]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65