องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ทั้ง 12 หมู่บ้าน [วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 43]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 43]
 
  บริษัทพรชัยเคมีภัณฑ์การเกษตร มอบชุดที่นอน [วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 67]
 
  มอบเกลือไอโอดีน[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 52]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 46]
 
  ตลาดนัดหนองใหญ่[วันที่ 2023-01-28][ผู้อ่าน 54]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2023-01-28][ผู้อ่าน 52]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำนาต้นแบบในการผลิตเม...[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 48]
 
  ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 68]
 
  ออกจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 55]
 
  ติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแ...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 62]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 157]
 
  ตรวจสอบอาคารและที่ตั้งร้าน เพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอ...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 78]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 51]
 
  ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสว...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 123]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชุมข้าวแปลงใหญ่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2023-01-21][ผู้อ่าน 65]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2023-01-21][ผู้อ่าน 52]
 
  ตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาหาร ศพด.บ้านนางเม้...[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 56]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66