องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ได้รับเกียรติจาก ททบ.5 ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องธน...[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 60]
 
  รับรางวัล สาขา นักพัฒนาและปกครองท้องถิ่นดี...[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 81]
 
   ก่อสร้างถนน​ ค.ส.ล.สายบ้านนางเม้ง-บ้านซับพร...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 46]
 
  ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านซับพระไวย์-บ้านซับม่วง[วันที่ 2022-12-03][ผู้อ่าน 55]
 
  ประชุมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลโพนทอง [วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 49]
 
  ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านซับพระไวย์-บ้านซับม่วง[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 54]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด [วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 52]
 
  แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 55]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 48]
 
  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักง...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 73]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 50]
 
  ณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 19]
 
  รณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 6 บ้านซับพระไ...[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 59]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 35]
 
  ซ่อมแซมร่องถนน หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 40]
 
  แก้ไขปรับภูมิทัศน์ ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 38]
 
  รณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้...[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 59]
 
  รณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 65]
 
  รณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ...[วันที่ 2022-11-21][ผู้อ่าน 76]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27หน้า 28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61