องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด [วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-12-12][ผู้อ่าน 69]
 
  ตลาดนัดชุมชนหนองใหญ่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-12-10][ผู้อ่าน 155]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [วันที่ 2022-12-10][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 45]
 
  ร่วมประชุมพิธีมอบ แผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกั...[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 113]
 
   ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 77]
 
  ได้รับเกียรติจาก ททบ.5 ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องธน...[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 66]
 
  รับรางวัล สาขา นักพัฒนาและปกครองท้องถิ่นดี...[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 87]
 
   ก่อสร้างถนน​ ค.ส.ล.สายบ้านนางเม้ง-บ้านซับพร...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 54]
 
  ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านซับพระไวย์-บ้านซับม่วง[วันที่ 2022-12-03][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชุมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลโพนทอง [วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 52]
 
  ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านซับพระไวย์-บ้านซับม่วง[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 58]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด [วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 59]
 
  แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 61]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33หน้า 34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66