องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 12]
 
  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2566[วันที่ 2023-01-01][ผู้อ่าน 14]
 
  ตลาดหนองใหญ่[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 29]
 
  มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนบ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 53]
 
  เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-12-30][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดิน (ป...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 29]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 27]
 
  จ่ายน้ำประปาในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน [วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 18]
 
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 47]