องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ประชุมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเทคโ...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 48]
 
   ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันออกมากอกกระสอบทรายเพื่อป้องกั...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 49]
 
  ฉีดพ้นหมอกควัน ยากำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการอบรมและทำความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 47]
 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์[วันที่ 2022-09-10][ผู้อ่าน 55]
 
  ประชุม ชุมชนเข้มแข็ง หมู่ 12 บ้านโพนทอง[วันที่ 2022-09-10][ผู้อ่าน 57]
 
  ฝึกปฏิบัติโครงการปฐมพยาบาล[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 54]
 
  ประชุมปรึกษาหารีอพิธีลงนามบันทึกทำความร่วมมือ MOU[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 53]
 
  จัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอเม...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 66]
 
  กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการขยะหมู่บ้านต้นแบบ[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 57]
 
  ซ้อมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเ...[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 56]
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 60]