องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 38]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 38]
 
  ออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 28]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านโพนทอง[วันที่ 2022-12-17][ผู้อ่าน 63]
 
  ประชุมประชาคมชุมชนเข้มแข็ง หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 1...[วันที่ 2022-12-17][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชุมชุมชนเข้มแข็ง หมู่ที่ 6 บ้านซับพระไวย์[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 26]
 
  ออกจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 27]
 
  ตรวจสอบอาคารและที่ตั้งโรงแรม เพื่อขอต่อใบอนุญาตประ...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 25]
 
  ขยะทองคุ้มครองชีวิต(พนักงาน)[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 65]
 
  ซ่อมแซมร่องถนน หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 29]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการอำเภอเมืองชัยภูมิ เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ [วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลและ...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 30]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด [วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-12-12][ผู้อ่าน 41]
 
  ตลาดนัดชุมชนหนองใหญ่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-12-10][ผู้อ่าน 137]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [วันที่ 2022-12-10][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 31]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53