องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนบ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 65]
 
  เยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 2022-12-31][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-12-30][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดิน (ป...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 43]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 37]
 
  จ่ายน้ำประปาในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน [วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 29]
 
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 58]
 
  ร่วมประชุมประเดือนธันวาคมของ อสม. [วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 24]
 
  ร่วมมอบทุนการศึกษา[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 23]
 
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อบต.โพนทอง [วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 22]
 
  ปรับภูมิทัศน์ บริเวรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา[วันที่ 2022-12-25][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลโพน[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 24]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง โซล่าเซลล์[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชุมพุทธศาสนา [วันที่ 2022-12-22][ผู้อ่าน 36]
 
  แก้ไขปรับภูมิทัศน์[วันที่ 2022-12-22][ผู้อ่าน 31]
 
  เปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุด [วันที่ 2022-12-21][ผู้อ่าน 32]
 
  ออกติดตั้งถังเคมีดับเพลิง[วันที่ 2022-12-21][ผู้อ่าน 32]
 
  ผูกผ้าจัดกระเช้าต้อนรับปีใหม่ 2566[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 26]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53