องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  เหตุไฟไหม้หญ้ารุกลาม พื้นที่ หมู่ 6 บ้านซับพระไวย์...[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 1]
 
  ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 1]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุอิ่มสุขนางเม้งใหม่พัฒนา [วันที่ 2024-02-11][ผู้อ่าน 3]
 
  เหตุไฟไหม้หญ้ารุกลามบริเวณทุ่งนา ตรงข้ามป่าสน ถนนเ...[วันที่ 2024-02-11][ผู้อ่าน 2]
 
  ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 [วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 1]
 
  ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินงานของกลุ่มผู้ป...[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 1]
 
  กองทุนธนาคารขยะ ขยะทองคุ้มครองชีวิต ประจำเดือน กุม...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.)...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 1]
 
  ลงพื้นที่กลุ่มปลูกผักอินทรีย์โนนสาวเอ้ [วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 1]
 
  ช่วยดับไฟไหม้บริเวณหลังโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา [วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 1]
 
   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 1]
 
  ลงพื้นที่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพั...[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 2]
 
  ลงพื้นที่ออกรับซื้อขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 2]
 
  มอบทุนการศึกษา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ มอบครื่องกรอง...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 1]
 
  ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 1]
 
  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ทำถัง...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 1]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 1]
 
  ประเมิณการปลูกผักปลอดภัย GAP พืช ของตำบลโพนทอง[วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 13]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2024-01-23][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.)...[วันที่ 2024-01-23][ผู้อ่าน 11]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61