องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ขยะทองคุ้มครองชีวิต[วันที่ 2023-12-13][ผู้อ่าน 4]
 
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.) หมู่ที่ 6 [วันที่ 2023-12-13][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.)...[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 5]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 4]
 
  ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น...[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 6]
 
  ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 8]
 
  ขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ลำคลองบริเวณหน้าโรงเ...[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมคณะกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2566[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 5]
 
  ออกฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566[วันที่ 2023-12-04][ผู้อ่าน 10]
 
  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอเมืองชัยภูมิ...[วันที่ 2023-12-01][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการหนูน้อยชาวนา[วันที่ 2023-11-30][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลโพนทอง[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 18]
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน [วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 12]
 
  งานลอยกระทง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพน...[วันที่ 2023-11-26][ผู้อ่าน 16]
 
  ร่วมพิธีเปิดโพนทองเกมส์ 2023 [วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 19]
 
  ฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ...[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 18]
 
  จัดกิจกรรมพาเด็กนักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ [วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 20]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62