องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ตรวจสถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหาร[วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้บ้านประชาชน หมู่ที่ 9 [วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 9]
 
  เหตุไฟไหม้หญ้ารุกลาม ในพื้นที่ หมู่ที่ 5,6 และหมู่...[วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นที่ติดตั้งและตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงพร้อมใช้ง...[วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 9]
 
  ร่วมกิจกรรมงานบุญพระเวสเทศน์มหาชาติ[วันที่ 2024-02-24][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.)...[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.)...[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุม care baby [วันที่ 2024-02-22][ผู้อ่าน 5]
 
  ลงพื้นที่สนับสนุนรถดับเพลิง ช่วยดับไฟไหม้บริเวณ อุ...[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 7]
 
  วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2024-02-18][ผู้อ่าน 7]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ทำถัง...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 8]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องเรียน[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 8]
 
  ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานของศูนย์จัดการดินและปุ๋ย...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 14]
 
  ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 13]
 
  ร่วมต้อนรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัย...[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 10]
 
  เหตุไฟไหม้หญ้ารุกลาม พื้นที่ หมู่ 6 บ้านซับพระไวย์...[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 10]
 
  ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุอิ่มสุขนางเม้งใหม่พัฒนา [วันที่ 2024-02-11][ผู้อ่าน 13]
 
  เหตุไฟไหม้หญ้ารุกลามบริเวณทุ่งนา ตรงข้ามป่าสน ถนนเ...[วันที่ 2024-02-11][ผู้อ่าน 11]