องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.)...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมการแสดงในงานเจ้าพ่อและงานกาชาดจังหวัดชัยภูม...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมเครือข่ายทำความเข้าใจการดำเนินงานและจัดทำแผน...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรม"Big Cleaning Day"[วันที่ 2024-01-18][ผู้อ่าน 5]
 
  ลงพื้นที่ขอขอบพระคุณ ผู้ชำระภาษีป้าย รายแรก ประจำป...[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 7]
 
  ลงพื้นที่โสกดินแดงเพื่อปลูกเสริมสมุนไพร ถางหญ้าในแ...[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 9]
 
  ขยะทองคุ้มครองชีวิต[วันที่ 2024-01-09][ผู้อ่าน 13]
 
  พิธีส่งมอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงให้กับหน่วยงาน อปท.ที...[วันที่ 2024-01-09][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมศูนย์ช่วยเหลือครั้งที่ 1/2567[วันที่ 2024-01-09][ผู้อ่าน 7]
 
  ร่วมต้อนรับ นางทัศน์วรรณ มาศขุนทด ที่ย้ายมาดำรงตำแ...[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 7]
 
  ออกแจกจ่ายน้ำประปา[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 9]
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 6]
 
  จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำตามปรั...[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 5]
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นที่ปลูกผักที่โรงเรียนโพนทอง เพื่อสาธิตการปลู...[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 3]
 
  ห้องเรียนรู้ มอนเตสซอรี่ Montessori[วันที่ 2024-01-04][ผู้อ่าน 4]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดระบบการดูแลสุขภาพตำบลโ...[วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 6]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61