องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ออกแจกจ่ายน้ำประปา[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 9]
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 6]
 
  จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำตามปรั...[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 5]
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นที่ปลูกผักที่โรงเรียนโพนทอง เพื่อสาธิตการปลู...[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 4]
 
  ห้องเรียนรู้ มอนเตสซอรี่ Montessori[วันที่ 2024-01-04][ผู้อ่าน 4]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดระบบการดูแลสุขภาพตำบลโ...[วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 7]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้นำทั้ง 12 หมู่บ้าน ตาม...[วันที่ 2024-01-01][ผู้อ่าน 3]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้นำทั้ง 12 หมู่บ้าน ตาม...[วันที่ 2023-12-29][ผู้อ่าน 17]
 
  มอบค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และ...[วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่มอบรถเข็น[วันที่ 2023-12-27][ผู้อ่าน 16]
 
  ออกตรวจสถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหาร เพื่อต่อใบอ...[วันที่ 2023-12-26][ผู้อ่าน 6]
 
  พิธีเปิดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำ...[วันที่ 2023-12-22][ผู้อ่าน 11]
 
  ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เรื่องการขับเคลื่อนการลดก๊าซเร...[วันที่ 2023-12-20][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.)...[วันที่ 2023-12-20][ผู้อ่าน 8]
 
  ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นร...[วันที่ 2023-12-17][ผู้อ่าน 19]
 
  ออกตรวจสถานที่ขอรับใบอนุญาต ขอต่อใบอนุญาต[วันที่ 2023-12-15][ผู้อ่าน 11]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62