องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนเร่ร่อน[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนทอง ครั้งที่ 2/...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 32]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมคณะกรรมการศุนย์ช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ครั้งที...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 33]
 
  ฐานที่ 1. การจัดการสิ่งแวดล้อม (บริเวณรอบ อบต.)[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 30]
 
  ฐานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อม...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 34]
 
  ฐานที่ 3. ระบบการดูแลสุขภาพโดยชุมชน[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 37]
 
  ฐานที่ 4. ระบบการจัดการอาหารและเศรษฐกิจชุมชน[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 32]
 
  ฐานที่ 5. หมู่บ้านจัดกานตนเอง[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมการคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566[วันที่ 2023-06-16][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 30]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 31]
 
  ประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอ...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาช...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 28]
 
  ขุดลอกสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำ[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 26]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66