องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 30]
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ[วันที่ 2023-05-07][ผู้อ่าน 45]
 
  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ทำถัง...[วันที่ 2023-05-06][ผู้อ่าน 31]
 
  หยุดเผา[วันที่ 2023-05-05][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมจิตอาสา[วันที่ 2023-05-04][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 30]
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ [วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 31]
 
  การขอรับรองพืชผัก GAP[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับครูต่างชาติ ประจำปีง...[วันที่ 2023-05-01][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566[วันที่ 2023-05-01][ผู้อ่าน 32]
 
  แห่บายศรี บุญเดือนหก ประจำปี 2566[วันที่ 2023-04-26][ผู้อ่าน 49]
 
  รำถวายเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 63]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 51]
 
  มอบป้ายจุดตรวจ [วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 38]
 
  ซ่อมแซมพื้นผิวถนน[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 72]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 134]
 
  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมสุขภาพทางอารม และส...[วันที่ 2023-04-06][ผู้อ่าน 48]
 
  ประชุมคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านโพนทอง หมู่ที่ 12[วันที่ 2023-04-06][ผู้อ่าน 84]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66