องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ปรับภูมิทัศน์ บริเวรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา[วันที่ 2022-12-25][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลโพน[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 33]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง โซล่าเซลล์[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 31]
 
  ประชุมพุทธศาสนา [วันที่ 2022-12-22][ผู้อ่าน 48]
 
  แก้ไขปรับภูมิทัศน์[วันที่ 2022-12-22][ผู้อ่าน 43]
 
  เปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุด [วันที่ 2022-12-21][ผู้อ่าน 43]
 
  ออกติดตั้งถังเคมีดับเพลิง[วันที่ 2022-12-21][ผู้อ่าน 46]
 
  ผูกผ้าจัดกระเช้าต้อนรับปีใหม่ 2566[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 37]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 53]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 50]
 
  ออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 41]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านโพนทอง[วันที่ 2022-12-17][ผู้อ่าน 73]
 
  ประชุมประชาคมชุมชนเข้มแข็ง หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 1...[วันที่ 2022-12-17][ผู้อ่าน 34]
 
  ประชุมชุมชนเข้มแข็ง หมู่ที่ 6 บ้านซับพระไวย์[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 34]
 
  ออกจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 38]
 
  ตรวจสอบอาคารและที่ตั้งโรงแรม เพื่อขอต่อใบอนุญาตประ...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 34]
 
  ขยะทองคุ้มครองชีวิต(พนักงาน)[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 74]
 
  ซ่อมแซมร่องถนน หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 41]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 32]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57