องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ติดตั้งถังดักจับไขมัน[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 53]
 
  ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 57]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 65]
 
   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pl...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 69]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด บริเวรวัดทุ่งสว่าง บ้านโพนทอง[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 60]
 
  ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ยากจนและด้อยโอกาส[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 57]
 
   แก้ไขปัญหาถนนชำรุด บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 61]
 
  ลงพื้นที่ดูการบริหารราชการป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 58]
 
   แก้ไขปัญหาถนนชำรุด และปรับภูมิทัศน์บริเวรวัดเพรชพ...[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 58]
 
  ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 57]
 
  ตลาดนัดชุมชนหนองใหญ่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-08-27][ผู้อ่าน 72]
 
  ปรับทางสัญจรไปฝายน้ำล้น[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 62]