องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  อบต.โพนทอง ร่วมสืบสานประเพณีงานเจ้าพ่อพญาแล[วันที่ 2017-01-12][ผู้อ่าน 634]
 
  สภาวัฒนธรรมตำบลโพนทอง จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกั...[วันที่ 2017-01-10][ผู้อ่าน 563]
 
  พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุท...[วันที่ 2016-12-26][ผู้อ่าน 560]
 
  ทีมงาน มมส. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่...[วันที่ 2016-12-19][ผู้อ่าน 176]
 
  ปรับปรุงสนามฟุตซอลที่บ้านหนองหญ้ารังกา เพื่อให้เยา...[วันที่ 2016-12-17][ผู้อ่าน 526]
 
  คุณพ่อสมนึก ศรีรังกา มอบกระถางต้นไม้ จำนวน 2 ต้นให...[วันที่ 2016-12-16][ผู้อ่าน 523]
 
  การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2016-12-14][ผู้อ่าน 492]
 
  นายก อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ติดตามภารกิจซ่อมบำรุงถนนท...[วันที่ 2016-12-14][ผู้อ่าน 502]
 
  อบต.โพนทอง จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง น้อ...[วันที่ 2016-12-08][ผู้อ่าน 770]
 
  อบต.โพนทอง ออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี[วันที่ 2016-12-07][ผู้อ่าน 839]
 
  ทีมงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจใ...[วันที่ 2016-12-06][ผู้อ่าน 487]
 
  อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ปรับเกรดพื้นท...[วันที่ 2016-12-06][ผู้อ่าน 569]