องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน...[วันที่ 2017-07-20][ผู้อ่าน 579]
 
  รพ.สต.โพนทอง ตรวจติดตามพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเ...[วันที่ 2017-07-20][ผู้อ่าน 693]
 
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (...[วันที่ 2017-07-17][ผู้อ่าน 567]
 
  อบต.โพนทองทำบุญถวายเทียนพรรษา และสิ่งของต่างๆ เนื่...[วันที่ 2017-07-07][ผู้อ่าน 550]
 
  ร่วมทำบุญทำความสะอาดวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำป...[วันที่ 2017-07-06][ผู้อ่าน 494]
 
  นายก อบต.โพนทอง ลงพื้นที่พบปะพ่อแม่พี่น้องในการออก...[วันที่ 2017-07-03][ผู้อ่าน 504]
 
  อบต.โพนทอง นำอุปกรณ์ปิดปากท่อบริเวณถนน 201 เข้าหนอ...[วันที่ 2017-06-30][ผู้อ่าน 563]
 
  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการระบายน้ำเข้าพื้นที่ตำบลโพนทอ...[วันที่ 2017-06-30][ผู้อ่าน 523]
 
  งานซ่อมบำรุงปรับปรุงรางระบายน้ำในพื้นที่บ้านโพนทอง...[วันที่ 2017-06-30][ผู้อ่าน 503]
 
  มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้คุณแม่ลัดดา ฟางหนองดู่ บ้านใหม...[วันที่ 2017-06-30][ผู้อ่าน 497]
 
  นายก อบต.โพนทอง นำทีมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการ ผ...[วันที่ 2017-06-30][ผู้อ่าน 591]
 
  โครงการอาสาสมัครฟื้นฟูสภาพคนพิการตำบลโพนทอง[วันที่ 2017-06-28][ผู้อ่าน 527]