องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  อบต.โพนทอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโพนทอง จัดงานประเ...[วันที่ 2017-03-10][ผู้อ่าน 300]
 
  อบต.โพนทองจัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการกำจ...[วันที่ 2017-03-09][ผู้อ่าน 791]
 
  อบต.โพนทอง ได้รับงบพัฒนาจังหวัด โครงการ ก่อสร้าง ถ...[วันที่ 2017-03-08][ผู้อ่าน 681]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามั...[วันที่ 2017-03-06][ผู้อ่าน 247]
 
  การออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้...[วันที่ 2017-03-03][ผู้อ่าน 550]
 
  การประชุมคณะกรรมการและผู้ประสานงาน อปพร.อบต.โพนทอง[วันที่ 2017-02-28][ผู้อ่าน 468]
 
  อบต.โพนทอง จัดโครงการฝึกอบรมตกแต่งลายผ้าพื้นบ้าน อ...[วันที่ 2017-02-26][ผู้อ่าน 556]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กู้ชีพกู้ภัย และพนักง...[วันที่ 2017-02-24][ผู้อ่าน 469]
 
  การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโพนทอง[วันที่ 2017-02-23][ผู้อ่าน 488]
 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวชมและถ่ายภาพ ทุ่งปอเทือง...[วันที่ 2017-02-21][ผู้อ่าน 671]
 
  ประชุมประจำสัปดาห์ ติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วน[วันที่ 2017-02-20][ผู้อ่าน 476]
 
  อบต.โพนทอง ลงพื้นที่มอบเก้าอี้สุขาสำหรับคนพิการ จำ...[วันที่ 2017-02-20][ผู้อ่าน 508]