องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 [วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 11]
 
  ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินงานของกลุ่มผู้ป...[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 10]
 
  กองทุนธนาคารขยะ ขยะทองคุ้มครองชีวิต ประจำเดือน กุม...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.)...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 7]
 
  ลงพื้นที่กลุ่มปลูกผักอินทรีย์โนนสาวเอ้ [วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 10]
 
  ช่วยดับไฟไหม้บริเวณหลังโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา [วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 11]
 
   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นที่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพั...[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่ออกรับซื้อขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 8]
 
  มอบทุนการศึกษา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ มอบครื่องกรอง...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 7]
 
  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ทำถัง...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 8]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 7]
 
  ประเมิณการปลูกผักปลอดภัย GAP พืช ของตำบลโพนทอง[วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 25]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2024-01-23][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.)...[วันที่ 2024-01-23][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.)...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมการแสดงในงานเจ้าพ่อและงานกาชาดจังหวัดชัยภูม...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมเครือข่ายทำความเข้าใจการดำเนินงานและจัดทำแผน...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรม"Big Cleaning Day"[วันที่ 2024-01-18][ผู้อ่าน 12]