องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  พิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วม...[วันที่ 2018-05-04][ผู้อ่าน 470]
 
  1. อบต.โพนทอง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายตามโครงการ "...[วันที่ 2018-05-04][ผู้อ่าน 512]
 
  อบต.โพนทอง เชิญร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสี...[วันที่ 2018-05-03][ผู้อ่าน 640]
 
   อบต.โพนทอง กำหนดแผนออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ...[วันที่ 2018-04-30][ผู้อ่าน 474]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561[วันที่ 2018-04-27][ผู้อ่าน 439]
 
  วันนี้(26 เมษายน 2561)ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่...[วันที่ 2018-04-26][ผู้อ่าน 425]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่าง แผนการดำเนินงานประจำปี 2...[วันที่ 2018-04-25][ผู้อ่าน 453]
 
  นางสาวประสบพร ประดิษฐ์วรกุล รองนายกองค์การบริหาร...[วันที่ 2018-04-25][ผู้อ่าน 450]
 
  โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561...[วันที่ 2018-04-10][ผู้อ่าน 594]
 
  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล ในโ...[วันที่ 2018-04-03][ผู้อ่าน 616]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังช...[วันที่ 2018-04-02][ผู้อ่าน 466]
 
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป...[วันที่ 2018-03-26][ผู้อ่าน 497]