องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  🔊โครงการสร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง ประจำปีง...[วันที่ 2018-10-25][ผู้อ่าน 555]
 
  การไฟฟ้าภูมิภาคแจ้งกำหนดงดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุงระบบ...[วันที่ 2018-10-24][ผู้อ่าน 436]
 
  จังหวัดชัยภูมิ เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อ...[วันที่ 2018-10-22][ผู้อ่าน 436]
 
  วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเต็จพร...[วันที่ 2018-10-11][ผู้อ่าน 466]
 
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธียกเสาเอก อาคารศูนย์พัฒนาเ...[วันที่ 2018-10-09][ผู้อ่าน 771]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดแผนแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ว...[วันที่ 2018-10-02][ผู้อ่าน 447]
 
  อบต.โพนทอง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ...[วันที่ 2018-09-28][ผู้อ่าน 434]
 
  อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ย...[วันที่ 2018-09-19][ผู้อ่าน 482]
 
  ประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ...[วันที่ 2018-09-13][ผู้อ่าน 526]
 
  อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์แผนแจกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำ...[วันที่ 2018-08-31][ผู้อ่าน 468]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/องค์กร เพื่อพัฒนามาตรการอ...[วันที่ 2018-08-27][ผู้อ่าน 476]
 
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานรับสมัคร...[วันที่ 2018-08-21][ผู้อ่าน 556]