องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  อบต.โพนทอง ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559[วันที่ 2016-11-07][ผู้อ่าน 488]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่...[วันที่ 2016-11-06][ผู้อ่าน 747]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมพิธีทำบุญครบ 61 ปี พระบาทสมเด็จพระ...[วันที่ 2016-11-04][ผู้อ่าน 514]
 
  พนักงานส่วนตำบลโพนทอง ลงพื้นที่ สำรวจและตรวจสอบควา...[วันที่ 2016-11-04][ผู้อ่าน 571]
 
  อบต.โพนทอง จัดประชุมคณะกรรมการสำรวจและตรวจสอบความเ...[วันที่ 2016-11-02][ผู้อ่าน 523]
 
  อบต.โพนทอง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ประชาสัมพัน...[วันที่ 2016-11-02][ผู้อ่าน 517]
 
  นายก อบต.โพนทอง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการติดตั้งเ...[วันที่ 2016-11-02][ผู้อ่าน 548]
 
  นายก อบต.โพนทองลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม...[วันที่ 2016-11-01][ผู้อ่าน 533]
 
  อบต.โพนทอง ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดหลายเส้นทางใน...[วันที่ 2016-11-01][ผู้อ่าน 491]
 
  นายก อบต.โพนทองเป็นห่วงอุบัติเหตุบนท้องถนน เตือนปร...[วันที่ 2016-10-31][ผู้อ่าน 772]
 
  อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ปรับพื้นผิวถน...[วันที่ 2016-10-31][ผู้อ่าน 948]
 
  อบต.โพนทองลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เพื...[วันที่ 2016-10-31][ผู้อ่าน 537]
 
  นายก อนต.โพนทอง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เหตุน...[วันที่ 2016-10-31][ผู้อ่าน 585]
 
  อบต.โพนทอง นำประชาชนชาวโพนทองเข้าถวายสักการะพระบรม...[วันที่ 2016-10-31][ผู้อ่าน 561]
 
  อบต.โพนทอง ไหว้ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ เพื่อความเ...[วันที่ 2016-10-26][ผู้อ่าน 680]
 
  อบต.โพนทอง จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงา...[วันที่ 2016-10-26][ผู้อ่าน 506]
 
  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั...[วันที่ 2016-10-25][ผู้อ่าน 509]
 
  ประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร...[วันที่ 2016-10-25][ผู้อ่าน 520]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่อง...[วันที่ 2016-10-23][ผู้อ่าน 567]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมทอดกฐินสามัคคี[วันที่ 2016-10-23][ผู้อ่าน 639]