องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ทีมงานกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าพลังง...[วันที่ 2017-04-21][ผู้อ่าน 447]
 
  กองการศึกษา อบต.โพนทอง จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื...[วันที่ 2017-04-14][ผู้อ่าน 493]
 
  อบต.โพนทอง จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนตำบลโ...[วันที่ 2017-04-13][ผู้อ่าน 616]
 
  อบต.โพนทอง จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสร้าง...[วันที่ 2017-04-12][ผู้อ่าน 489]
 
  อบต.โพนทองรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุตำบลโพนทอง ประจำ...[วันที่ 2017-04-12][ผู้อ่าน 466]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับ...[วันที่ 2017-04-10][ผู้อ่าน 693]
 
  อบต.โพนทอง นำชาวบ้านกว่า 400 คน เข้ากราบสักการะพระ...[วันที่ 2017-04-05][ผู้อ่าน 217]
 
  การออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้...[วันที่ 2017-04-04][ผู้อ่าน 461]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้นักเรียนที่ส...[วันที่ 2017-03-31][ผู้อ่าน 477]
 
  การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ตามโครงการวางและจัด...[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 518]
 
  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ก...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 509]
 
  ร่วมกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2560[วันที่ 2017-03-22][ผู้อ่าน 520]