องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง และผู้อำนวยก...[วันที่ 2018-03-22][ผู้อ่าน 450]
 
  อบต.โพนทอง สนับสนุนสถานที่เพื่อบริการสัมภาษณ์ ตามโ...[วันที่ 2018-03-21][ผู้อ่าน 469]
 
  นายก อบต.โพนทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิก อ...[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 447]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง...[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 586]
 
  นายก อบต.โพนทอง ประชุมพนักงานฯ เร่งรัดติดตามการเตร...[วันที่ 2018-03-12][ผู้อ่าน 428]
 
  อบต.โพนทอง จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใ...[วันที่ 2018-03-02][ผู้อ่าน 650]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังช...[วันที่ 2018-03-01][ผู้อ่าน 475]
 
   อบต.โพนทอง นำเด็กนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด ร่วมก...[วันที่ 2018-02-28][ผู้อ่าน 483]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ ...[วันที่ 2018-02-27][ผู้อ่าน 460]
 
  กิจกรรมตามโครงการ “ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ ทุก...[วันที่ 2018-02-22][ผู้อ่าน 484]
 
  ประชุมปรึกษาหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้อ...[วันที่ 2018-02-22][ผู้อ่าน 500]
 
  ศูนย์ อปพร. อบต.โพนทอง รับการตรวจประเมินจากคณะกรรม...[วันที่ 2018-02-06][ผู้อ่าน 487]