องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 42]
 
  ลงพื้นที่รณรงค์ สอบสวน ติดตามเคส การระบาดของโรคไข้...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 42]
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2023-10-06][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-10-06][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชุมกลุ่มผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (caregiver)[วันที่ 2023-10-04][ผู้อ่าน 38]
 
  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ทำถัง...[วันที่ 2023-10-04][ผู้อ่าน 28]
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 28]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 30]
 
  ลงพื้นที่ออกตรวจติดตาม และกำกับ เกี่ยวกับเรื่องร้อ...[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 29]
 
  ลงพื้นที่โสกดินแดง[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 29]
 
  ปรับเส้นทางสัญจรไปถนนบริเวณสายลำปะทาว [วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 29]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายจัดการน้ำลุ่มน้ำลำประทา...[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 24]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 30]
 
  จัดพิธีมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ [วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 30]
 
  ออกมอบแว่นสายตาให้กับเด็กผู้มีปัญหาด้านสายตา[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 26]
 
  ออกติดตั้งตู้ใส่ถังดับเพลิงและถังดับเพลิง[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 27]
 
  ปฐมนิเทศและทำความเข้าใจการดำเนินโครงการเสริมศักยภา...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 30]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 29]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66