องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  สอบเครสกรณีขอรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่ประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจคณะทำง...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 17]
 
  ออกฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจคณะทำงานเครือข่...[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 23]
 
  บริจาคข้าวเหนียวหมูทอด[วันที่ 2023-11-13][ผู้อ่าน 14]
 
  เตรียมภารกิจรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญ...[วันที่ 2023-11-12][ผู้อ่าน 12]
 
  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร [วันที่ 2023-11-12][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง[วันที่ 2023-11-10][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง [วันที่ 2023-11-09][ผู้อ่าน 21]
 
  ออกแจกจ่ายน้ำประปา[วันที่ 2023-11-09][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง [วันที่ 2023-11-09][ผู้อ่าน 20]
 
  ขยะทองคุ้มครองชีวิต[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 13]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง[วันที่ 2023-11-07][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 18]
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน [วันที่ 2023-11-05][ผู้อ่าน 12]
 
  สร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 14]
 
  ทำรางระบายน้ำคอนกรีต[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 20]
 
  ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 14]
 
  ธนาคารขยะ ตามโครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หม...[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 13]
 
  ธนาคารขยะ ตามโครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หม...[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 15]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66