องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 16]
 
  ออกซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 20]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบแพมเพิส[วันที่ 2023-11-01][ผู้อ่าน 15]
 
  ออกแจกจ่ายน้ำประปา[วันที่ 2023-11-01][ผู้อ่าน 12]
 
  ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ในระยะที่ 2 [วันที่ 2023-10-27][ผู้อ่าน 40]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมหารือแลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนาการศึกษาในเขตพ...[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 29]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุอิ่มสุขนางเม้งใหม...[วันที่ 2023-10-18][ผู้อ่าน 45]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ [วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 47]
 
  ศึกษาดูงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ณ องค์ก...[วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 50]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง [วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 14]
 
  กองทุนธนาคารขยะ (พนักงาน)[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 40]
 
  ออกฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 4,9 และหมู่ที...[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 34]
 
  ลงพื้นที่ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำขั...[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 36]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66