องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 24]
 
  ลงพื้นที่ออกตรวจติดตาม และกำกับ เกี่ยวกับเรื่องร้อ...[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 23]
 
  ลงพื้นที่โสกดินแดง[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 21]
 
  ปรับเส้นทางสัญจรไปถนนบริเวณสายลำปะทาว [วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 23]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายจัดการน้ำลุ่มน้ำลำประทา...[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 18]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 21]
 
  จัดพิธีมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ [วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 23]
 
  ออกมอบแว่นสายตาให้กับเด็กผู้มีปัญหาด้านสายตา[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 19]
 
  ออกติดตั้งตู้ใส่ถังดับเพลิงและถังดับเพลิง[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 19]
 
  ปฐมนิเทศและทำความเข้าใจการดำเนินโครงการเสริมศักยภา...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 21]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 21]
 
  ออกฉีดพ่นปุ๋ยหมักในนาข้าว และในแปลงสมุนไพร [วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 19]
 
  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 19]
 
  ลงพื้นที่ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 17]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 14]
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการจัดทำหลักสูตรการเร...[วันที่ 2023-09-24][ผู้อ่าน 16]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 14]
 
  ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตร[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 17]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62