องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชุมหารือแลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนาการศึกษาในเขตพ...[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 22]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุอิ่มสุขนางเม้งใหม...[วันที่ 2023-10-18][ผู้อ่าน 35]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ [วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 40]
 
  ศึกษาดูงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ณ องค์ก...[วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 38]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง [วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 3]
 
  กองทุนธนาคารขยะ (พนักงาน)[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 30]
 
  ออกฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 4,9 และหมู่ที...[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 28]
 
  ลงพื้นที่ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำขั...[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 34]
 
  ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 30]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 32]
 
  ลงพื้นที่รณรงค์ สอบสวน ติดตามเคส การระบาดของโรคไข้...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 34]
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2023-10-06][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-10-06][ผู้อ่าน 23]
 
  ประชุมกลุ่มผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (caregiver)[วันที่ 2023-10-04][ผู้อ่าน 30]
 
  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ทำถัง...[วันที่ 2023-10-04][ผู้อ่าน 21]
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 21]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62