องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอ...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาช...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 19]
 
  ขุดลอกสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำ[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 17]
 
  ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อจัดการเค...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 32]
 
  เตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเส...[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชาสัมพันธ์ ภาวะคลอดการกำหนด 2[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 10]
 
  อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเสริมสร้างความเข้มแข็...[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 17]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 14]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 16]
 
  ประเมินรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบร...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 17]
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 19]
 
  จัดกิจกรรมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 16]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 20]
 
  ลงพื้นที่ อบต.เคลื่อนที่บริการชำระภาษีนอกสถานที่[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 22]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57