องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง...[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 619]
 
  นายก อบต.โพนทอง ประชุมพนักงานฯ เร่งรัดติดตามการเตร...[วันที่ 2018-03-12][ผู้อ่าน 443]
 
  อบต.โพนทอง จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใ...[วันที่ 2018-03-02][ผู้อ่าน 667]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังช...[วันที่ 2018-03-01][ผู้อ่าน 497]
 
   อบต.โพนทอง นำเด็กนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด ร่วมก...[วันที่ 2018-02-28][ผู้อ่าน 497]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ ...[วันที่ 2018-02-27][ผู้อ่าน 474]
 
  กิจกรรมตามโครงการ “ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ ทุก...[วันที่ 2018-02-22][ผู้อ่าน 516]
 
  ประชุมปรึกษาหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้อ...[วันที่ 2018-02-22][ผู้อ่าน 524]
 
  ศูนย์ อปพร. อบต.โพนทอง รับการตรวจประเมินจากคณะกรรม...[วันที่ 2018-02-06][ผู้อ่าน 504]
 
  งานประเพณีบุญผะเหวด ตำบลโพนทอง ประจำปี 2561[วันที่ 2018-01-25][ผู้อ่าน 494]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ อบต.โพนทอง...[วันที่ 2018-01-13][ผู้อ่าน 538]
 
  สภาวัฒนธรรมตำบลโพนทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโ...[วันที่ 2018-01-12][ผู้อ่าน 494]