องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  อบต.โพนทองรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุตำบลโพนทอง ประจำ...[วันที่ 2017-04-12][ผู้อ่าน 470]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับ...[วันที่ 2017-04-10][ผู้อ่าน 713]
 
  อบต.โพนทอง นำชาวบ้านกว่า 400 คน เข้ากราบสักการะพระ...[วันที่ 2017-04-05][ผู้อ่าน 224]
 
  การออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้...[วันที่ 2017-04-04][ผู้อ่าน 467]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้นักเรียนที่ส...[วันที่ 2017-03-31][ผู้อ่าน 484]
 
  การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ตามโครงการวางและจัด...[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 529]
 
  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ก...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 515]
 
  ร่วมกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2560[วันที่ 2017-03-22][ผู้อ่าน 532]
 
  โครงการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระดับช...[วันที่ 2017-03-21][ผู้อ่าน 372]
 
  การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2017-03-20][ผู้อ่าน 306]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำ...[วันที่ 2017-03-18][ผู้อ่าน 633]
 
  อบต.โพนทอง ออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี[วันที่ 2017-03-15][ผู้อ่าน 702]