องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  อบต.โพนทองต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงานการเรียนรู้การผ...[วันที่ 2017-05-27][ผู้อ่าน 585]
 
  ร่วมงานถวายภัตตาหารเช้าวัดโนนม่วง อ.เมืองชัยภูมิ[วันที่ 2017-05-25][ผู้อ่าน 983]
 
  เรียนรู้เชิงปฏิบัติการการทำดอกไม้จันทน์แบบดอกกระเจ...[วันที่ 2017-05-25][ผู้อ่าน 514]
 
  ร่วมเป็นเกียรติการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตสินค้...[วันที่ 2017-05-24][ผู้อ่าน 665]
 
  พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพนทอง ประจำปี 2560[วันที่ 2017-05-21][ผู้อ่าน 600]
 
  คณะครูนำวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์สิ่งของใช้ประโยชน์ตาม...[วันที่ 2017-05-19][ผู้อ่าน 508]
 
  ร่วมงานประเพณีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ปู่ตาขุนทอ...[วันที่ 2017-05-17][ผู้อ่าน 480]
 
  อบต.โพนทองร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ให้ความรู้ และฉีดพ...[วันที่ 2017-05-17][ผู้อ่าน 489]
 
  โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ศาลารวมใจบ้านโพนทอง ...[วันที่ 2017-05-16][ผู้อ่าน 559]
 
  ผู้แทนจากโครงการศูนย์ ICT ชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย...[วันที่ 2017-05-15][ผู้อ่าน 471]
 
  อบต.โพนทอง ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560[วันที่ 2017-05-15][ผู้อ่าน 471]
 
  นายก อบต.โพนทอง นำพนักงานปฏิบัติกิจกรรมคัดแยกขยะ[วันที่ 2017-05-15][ผู้อ่าน 550]