องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  อบต.โพนทอง เดินหน้าโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่...[วันที่ 2017-05-11][ผู้อ่าน 470]
 
  อบต.โพนทอง มอบวัสดุช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระท...[วันที่ 2017-05-11][ผู้อ่าน 470]
 
  นายก อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปรั...[วันที่ 2017-05-11][ผู้อ่าน 496]
 
  โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรีย...[วันที่ 2017-05-11][ผู้อ่าน 553]
 
  นายก อบต.โพนทอง เข้ารับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ป...[วันที่ 2017-05-09][ผู้อ่าน 491]
 
  อบต.โพนทอง มอบวัสดุช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระท...[วันที่ 2017-05-08][ผู้อ่าน 492]
 
  นายก อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชา...[วันที่ 2017-05-05][ผู้อ่าน 521]
 
  ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจที่ ก...[วันที่ 2017-05-04][ผู้อ่าน 590]
 
  การออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้...[วันที่ 2017-05-04][ผู้อ่าน 485]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ...[วันที่ 2017-05-03][ผู้อ่าน 589]
 
  อบต.โพนทอง โดยกองทุกหลักประกันสุขภาพ ทำบันทึกข้อตก...[วันที่ 2017-05-01][ผู้อ่าน 502]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามั...[วันที่ 2017-04-28][ผู้อ่าน 505]