องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
   อบต.โพนทอง กำหนดแผนออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ...[วันที่ 2018-04-30][ผู้อ่าน 495]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561[วันที่ 2018-04-27][ผู้อ่าน 453]
 
  วันนี้(26 เมษายน 2561)ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่...[วันที่ 2018-04-26][ผู้อ่าน 438]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่าง แผนการดำเนินงานประจำปี 2...[วันที่ 2018-04-25][ผู้อ่าน 470]
 
  นางสาวประสบพร ประดิษฐ์วรกุล รองนายกองค์การบริหาร...[วันที่ 2018-04-25][ผู้อ่าน 467]
 
  โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561...[วันที่ 2018-04-10][ผู้อ่าน 616]
 
  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล ในโ...[วันที่ 2018-04-03][ผู้อ่าน 666]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังช...[วันที่ 2018-04-02][ผู้อ่าน 485]
 
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป...[วันที่ 2018-03-26][ผู้อ่าน 515]
 
  นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง และผู้อำนวยก...[วันที่ 2018-03-22][ผู้อ่าน 464]
 
  อบต.โพนทอง สนับสนุนสถานที่เพื่อบริการสัมภาษณ์ ตามโ...[วันที่ 2018-03-21][ผู้อ่าน 485]
 
  นายก อบต.โพนทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิก อ...[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 460]