องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล ในโ...[วันที่ 2018-04-03][ผู้อ่าน 630]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังช...[วันที่ 2018-04-02][ผู้อ่าน 474]
 
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป...[วันที่ 2018-03-26][ผู้อ่าน 507]
 
  นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง และผู้อำนวยก...[วันที่ 2018-03-22][ผู้อ่าน 456]
 
  อบต.โพนทอง สนับสนุนสถานที่เพื่อบริการสัมภาษณ์ ตามโ...[วันที่ 2018-03-21][ผู้อ่าน 476]
 
  นายก อบต.โพนทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิก อ...[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 452]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง...[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 600]
 
  นายก อบต.โพนทอง ประชุมพนักงานฯ เร่งรัดติดตามการเตร...[วันที่ 2018-03-12][ผู้อ่าน 438]
 
  อบต.โพนทอง จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใ...[วันที่ 2018-03-02][ผู้อ่าน 657]
 
  อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังช...[วันที่ 2018-03-01][ผู้อ่าน 486]
 
   อบต.โพนทอง นำเด็กนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด ร่วมก...[วันที่ 2018-02-28][ผู้อ่าน 492]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ ...[วันที่ 2018-02-27][ผู้อ่าน 469]