องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ชัยภูมิจัดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ครั้งที่ 1/2560 [ 22 พ.ย. 2560 ]343
222 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ พนักงาน อบต.โพนทอง ร่วมกิจกรรมชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทย ในพื้นที่บ้านสร้างแว้ หมู่5 ตำบลโพนทอง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 [ 22 พ.ย. 2560 ]322
223 บรรยากาศซ้อมรำ ของพนักงาน และนางรำชาวตำบลโพนทอง [ 22 พ.ย. 2560 ]307
224 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เพิ่มเติม) [ 17 พ.ย. 2560 ]308
225 อบต.โพนทอง ร่วมเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 17 พ.ย. 2560 ]324
226 แผนอัตรากำลัง อบต.โพนทอง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 17 พ.ย. 2560 ]315
227 นายสนั่น หวะสุวรรณ ราษฎรจิตอาสา ได้จัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางเชื่อมต่อ สายบ้านหนองหญ้ารังกา – บ้านซับพระไวย์ เพื่อสาธารณะประโยชน์ [ 16 พ.ย. 2560 ]314
228 อบต.โพนทอง ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกรอกข้อมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานหอกระจายข่าวไร้สาย [ 15 พ.ย. 2560 ]303
229 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนติดตามรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" [ 13 พ.ย. 2560 ]293
230 อบต.โพนทอง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 13 พ.ย. 2560 ]282
231 อบต.โพนทอง ประกาศตำแหน่งว่าง และรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 13 พ.ย. 2560 ]324
232 แผนอัตรากำลัง อบต.โพนทอง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 13 พ.ย. 2560 ]238
233 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เชิญจิตอาสาฯ รับสิ่งของพระราชทาน ตามที่อำเภอเมืองชัยภูมิกำหนด 15-18 พฤศจิกายนนี้ ... [ 10 พ.ย. 2560 ]273
234 ประชสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก [ 10 พ.ย. 2560 ]275
235 ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ [ 9 พ.ย. 2560 ]254
236 โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ อบต.โพนทอง [ 9 พ.ย. 2560 ]272
237 อบต.โพนทอง เผยแพร่แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]287
238 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2560 ]272
239 กำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 8 พ.ย. 2560 ]267
240 ข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ [ 8 พ.ย. 2560 ]256
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19