องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 389 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ อบต.โพนทอง [ 9 พ.ย. 2560 ]386
262 อบต.โพนทอง เผยแพร่แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]386
263 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2560 ]366
264 กำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 8 พ.ย. 2560 ]391
265 ข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ [ 8 พ.ย. 2560 ]379
266 กรมการปกครอง ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอความร่วมมือจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอเพิ่มเติม [ 8 พ.ย. 2560 ]380
267 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 โดยสมัครใจ [ 7 พ.ย. 2560 ]375
268 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปในพื้นที่ภาคอีสาน [ 1 พ.ย. 2560 ]391
269 ศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปประเทศ [ 31 ต.ค. 2560 ]396
270 อบต.โพนทอง แจ้งกำหนดแผนงานแจกเบี้ยยังชีพ เดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]367
271 อบต.โพนทอง เผยแพร่รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายนต์ 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]366
272 คู่มืออาสาสมัครเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ [ 5 ต.ค. 2560 ]382
273 รายชื่อร้านค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมโครงการ รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]381
274 รายชื่อร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 4 ต.ค. 2560 ]361
275 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]341
276 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง กำหนดส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอบต.โพนทอง [ 4 ต.ค. 2560 ]133
277 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์งบเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 27 ก.ย. 2560 ]349
278 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 ก.ย. 2560 ]353
279 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น กำหนดเปิดรับสมัครสตรี อายุ 13 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร 6 เดือน [ 26 ก.ย. 2560 ]385
280 ประชาสัมพันธ์กำหนดดำเนินการประชาคมโครงการขุดลอกเลิ้งนาแซง พื้นที่บ้านโนนม่วง หมู่ 7 [ 26 ก.ย. 2560 ]364
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20