องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 389 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 27 ก.ค. 2560 ]354
322 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถไปชำระภาษีรถ [ 27 ก.ค. 2560 ]388
323 โครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” [ 13 ก.ค. 2560 ]326
324 ประปาภูมิภาคแจ้งเตือนมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปากับผู้ใช้น้ำ [ 13 ก.ค. 2560 ]336
325 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นที่ พ.ศ.2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]358
326 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]291
327 รัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย [ 13 ก.ค. 2560 ]291
328 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.โพนทอง [ 3 ก.ค. 2560 ]366
329 9 กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ [ 28 มิ.ย. 2560 ]347
330 อบต.โพนทอง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4) [ 27 มิ.ย. 2560 ]388
331 อบต.โพนทอง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา [ 27 มิ.ย. 2560 ]401
332 การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ กำหนดดำเนินการปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลโพนทอง จำนวน 4 จุด [ 26 มิ.ย. 2560 ]335
333 ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 16 มิ.ย. 2560 ]408
334 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือคนตาบอด [ 15 มิ.ย. 2560 ]364
335 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]310
336 รับสมัครนักเรียนการขนส่งจังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 2/2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]268
337 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 [ 8 มิ.ย. 2560 ]332
338 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560 [ 17 พ.ค. 2560 ]354
339 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (1) [ 1 พ.ค. 2560 ]275
340 อบต.โพนทอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน [ 29 มี.ค. 2560 ]475
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20