องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รับสมัครบุคคลทั่วไปของอบต.โพนทอง [ 2 มี.ค. 2563 ]227
42 การป้องกันการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบ [ 27 ก.พ. 2563 ]201
43 จิตอาสาร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 [ 27 ก.พ. 2563 ]210
44 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1 [ 27 ก.พ. 2563 ]194
45 ร่างแผนกองทุนสปสช.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 ก.พ. 2563 ]189
46 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก [ 27 ก.พ. 2563 ]179
47 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2 [ 27 ก.พ. 2563 ]190
48 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 27 ก.พ. 2563 ]195
49 งานวันนัดพบแรงงาน [ 27 ก.พ. 2563 ]187
50 การลดการเผาขยะ [ 27 ก.พ. 2563 ]175
51 ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน5ปี [ 27 ก.พ. 2563 ]171
52 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.พ. 2563 ]162
53 ขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุ [ 27 ก.พ. 2563 ]170
54 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3 [ 27 ก.พ. 2563 ]177
55 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4 [ 27 ก.พ. 2563 ]171
56 คัดเลือกสตรดีเด่น [ 27 ก.พ. 2563 ]174
57 การออกจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนมีนาคม [ 27 ก.พ. 2563 ]174
58 คำแนะนำโรคติดเชื้อโคโรนา [ 27 ก.พ. 2563 ]172
59 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 27 ก.พ. 2563 ]182
60 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง [ 13 ก.พ. 2563 ]182
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19