องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง [ 11 ก.พ. 2563 ]98
62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการประหยัดน้ำ [ 15 ม.ค. 2563 ]95
63 ประกาศวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 12 ม.ค. 2563 ]94
64 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขต อบต.โพนทอง [ 6 ม.ค. 2563 ]162
65 ข้อมูลแหล่งน้ำเสียมลพิษในพื้นที่ [ 3 ธ.ค. 2562 ]91
66 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 29 พ.ย. 2562 ]164
67 ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน [ 28 พ.ย. 2562 ]190
68 การรักษาทรัพย์สินและของมีค่า [ 28 พ.ย. 2562 ]213
69 ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน [ 28 พ.ย. 2562 ]244
70 แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]211
71 การป้องกันและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 พ.ย. 2562 ]211
72 แผนการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ในเดือนธันวาคม [ 28 พ.ย. 2562 ]216
73 การสำรวจถนนภายในหมู่บ้านเพื่อขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2562 ]224
74 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ "ในงานวันรวมใจให้กาชาด" สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 พ.ย. 2562 ]224
75 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2562 ]193
76 การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ [ 18 พ.ย. 2562 ]206
77 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย [ 18 พ.ย. 2562 ]215
78 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง [ 11 พ.ย. 2562 ]191
79 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ [ 11 พ.ย. 2562 ]225
80 การเปิดรับสมัครแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ตำบลโพนทอง [ 11 พ.ย. 2562 ]197
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19